Municipality

Townhall

...

Taikos g. 2, LT-93121, Neringa, Neringa
(8 469) 52 234
meras@neringa.lt
www.neringa.lt/