Religinė architektūra

Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčia

Bažnyčia ir vienuolynas – seniausi išlikę Jonavos pastatai, kartu geriausiai atspindintys ir m...

Vilniaus g. 11, Jonava
(8-349) 54 842
jokuboparapija@gmail.com
www.jokuboparapija.lt